Akcja! Otwarte kompostowniki

“Oddam odpady” rozpoczęło nowe, świetne działanie: sporządzenie mapy kompostowników, gdzie można przynosić odpady organiczne z gospodarstw domowych.

http://oddamodpady.pl/gdzie-sa-otwarte-kompostowniki/

Nasz kompostownik w ogródku edukacyjnym, zaprasza do przynoszenia odpadów organicznych podczas dyżurów ogrodnika. Informacja o dyżurze jest zawsze umieszczona na furtce ogródka. Można wtedy też dowiedzieć się więcej o sposobach kompostowania, roli i zaletach kompostu.

Wspieramy, popieramy i ogłaszamy na całe Miasto: zbierajcie odpadki organiczne i przetwarzajcie je w kompost. Kompost to niezbędne ogniwo w obiegi materii i energii w przyrodzie. Ważny dla wszystkiego, co żywe!

p10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s